Matematika ve 3.B s tablety

V pátek děti pod vedením pana učitele Lušovského procvičovaly dělení se zbytkem v oboru celých čísel do 100 a další matematické dovednosti.

Využívají k tomu své vlastní tablety a cvičení přístupná zdarma na webu onlinecviceni.cz .

Jak to vidím já, rodič

Naprosto se ztotožňuji s názorem, že nástupu mobilních zařízení se nelze vyhnout. Mobily a tablety jsou prostě tu, máme je ve svých kapsách a taškách. Můžeme se je snažit ignorovat nebo se je naučit užitečně používat. Tleskám každému kroku, který vede k seznámení dětí s těmito technologiemi. Pokud bychom děti  od nich zcela izolovali, mohlo by to možná znamenat více potíží než přínosů. Rád bych ale upozornil na to, že to rozhodně nelze vnímat černobíle.

Věřím tomu, že při těchto pátečních cvičení se děti učí nejen matematiku. Učí se přijmout fakt, že tato malá přenosná elektronická zařízení se skutečně používají i k práci a k výuce. Dle mého názoru je totiž pro většinu dětí slovo „tablet“ nebo „mobil“ stále spíše synonymem pro slovo „hračka“. Nutno dodat, že jako rodič to vnímám spíše se znepokojením, a to zejména nejméně ze tří důvodů.

První hledisko souvisí s časem. Pokud by čas strávený neužitečným ťukáním na barevné příšery překročil rozumné meze, nebyl by to krok správným směrem. Čas pro elektronické hry je zřejmě nutné řídit, tedy omezit.

Druhé hledisko souvisí s jakýmsi sociálním sortováním, které ve výuce není dle mého názoru žádoucí. Problém nastane v okamžiku, že sousedův tablet je „lepší nebo horší“ než ten můj a ještě hůře v prípadě, že sousedův tablet JE a můj NENÍ nebo naopak.

Třetí důležitý rozměr spočívá v tom, jakou zátěž tato technika pro dětský organismus představuje a kolik takové zátěže dětský organismus snese. Mám na mysli nejen zátěž tělesnou, ale především zátěž duševní, mentální. Záměrně nemluvím o používání, protože nemusí jít o použití ve smyslu vytváření nějakého užitku…

Je a bude zřejmě na nás, jak toto téma sami uchopíme. V budoucnu bych se tímto pohledem na věc rád zabýval podrobněji.