Hromadná instalace žákovských PC

mnoho počítačůNikdy nekončící boj. Tak by bylo možné nazvat proces, ve kterém na straně jedné stojí administrátor počítačové sítě a počítačů, na kterých pracují žáci základní školy a uživatelé na straně druhé. Tento proces čas od času vyžaduje zcela novou instalaci operačního systému a úvodní bezpečnostní a provozní nastavení počítače.Pokud se tento krok provádí manuálně, trvá obvykle několik hodin. Vynásobte si tuto hodnotu počtem počítačů …

a máte o práci postaráno na velmi dlouho.

Na níže přiloženém videozáznamu je zachycen způsob, jak lze „opravovat“ poškozené a zaseknuté instalace operačního systému na žákovských…

počítačích. Metoda je to rychlá. Posuďte sami.

 

Na realizaci tohoto postupu již pracuji. Spočívá ve zprovoznění serverové části a vytvoření vzorového image instalace žákovského PC.