Jak se lépe zdokonalit ve čtení

deti-se-cteckouJakoukoliv svoji dovednost nejlépe rozvinete a zdokonalíte tím, že ji budete dostatečně a hojně opakovat. Ve čtení se tedy nejlépe zdokonalíte čtením. Jak prosté. Otázka je, jak dosáhnout toho, aby děti samy a se zájmem četly?

 

I na tuto otázku lze odpovědět jednoduše. Nabídneme jim ke čtení takovou knihu, která je zaujme a která je bude ke čtení sama lákat. Ale kdo z nás objevil krásu psané literatury prostřednictvím takzvané „povinné četby“? Troufám si tvrdit, že mizivé procento. To samozřejmě neznamená, že by seznam knih, které „se musí povinně“ přečíst, byl seznam špatných knih. Fakt, že se něco „musí“ odradí spolehlivě většinu dětí.

Zdá se tedy, že i v této oblasti jde především o to neodradit přirozenou dětskou zvědavost. Jde o to vhodně využít atraktivní práci s dotykovým rozhraním (čteček a tabletů) k vybudování pozitivního vztahu ke čtení. Budeme se muset zřejmě naučit chápat nový rozšířený význam slova „kniha“ i na kontext elektronických médií. Tedy číst knihu nebude už znamenat pouze držet svazek papírových listů vonících tiskařskou barvou. Kniha již bude předávat svá sdělení neviditelně skrze obrazovku čtečky nebo tabletu.

Tento poznatek je součástí výsledku studie, která docela dobře zapadá do toho, o čem jsem sám přesvědčen. Pokud se rodičům podaří spojit proces učení s pro děti atraktivní formou, lze dosáhnout kýženého cíle poměrně snadno.

knihy-a-cteckaV minulých dnech jsem narazil na tuto zprávu o vědecká studii, která se tímto tématem zabývala. Co studie zjistila? Děti, které četly knihy prostřednictvím elektronické čtečky nebo tabletu, dosáhly ve čtení významného zlepšení za násobně kratší čas než ty děti, které začaly číst knihy v klasické podobě, tedy knihy vázané a tištěné na papíru.